با پایان عزاداری های دهه عاشورا: خادمان آستان خیابانهای اطراف حرم مطهر را رُفت وروب مى كنند. + تصاوير

با پایان عزاداری هاى دهه عاشورا وخلوت شدن فضای اطراف حرم مطهر خادمان آستان خیابانهای پیرامون حرم را رُفت وروب كردند.

به گزارش واحد اطلاع رسانی آستان علوی خادمان بخش خدمات خارجی آستان علوی خیابانهای اطراف حرم مطهر را پس از پایان عزاداری های دهه عاشورا رفت وروب کردند.

سلام الجبوری مسئول بخش خدمات خارجی در این رابطه گفت: با همکاری بخش ترابری و شهرداری نجف اشرف وطبق برنامه هر ساله طرح رفت وروب ونظافت خیابانهای اطراف حرم مطهر پس از پایان دهه اول محرم آغاز شد.

الجبوری افزود: بخش خدمات خارجی آستان همکاری وهماهنگی های مستمری با شهرداری نجف وخادمان موکبهای عزاداری وخادمان افتخاری دارد واز همان آغاز ماه محرم نظافت فضای اطراف حرم مطهر به صورت مستمر انجام می شد اما با خلوت تر شدن این اماکن پس از پایان مراسم عزاداری وحضور ملیونی زائران فرصت بهتری برای شستشوی خیابانها ایجاد شد.

 

 

با پایان عزاداری های دهه عاشورا: خادمان آستان خیابانهای اطراف حرم مطهر را رُفت وروب مى كنند. + تصاوير
October / 1 / 2017
تعداد بازديد : 435
چاپ خبر