شماره ششم مجله تخصصى (مخطوطاتنا) از سوى بخش امور فرهنگی آستان منتشر شد.

واحد احیای میراث فرهنگی وابسته به بخش امور فرهنگی آستان قدس علوی از انتشار شماره ششم مجله تخصصی (مخطوطاتنا) خبر داد.

به گزارش واحد اطلاع رسانی آستان علوی شماره ششم مجله تخصصی (مخطوطاتنا) که به مسائل تحقیق وانتشار نسخ خطی می پردازد از سوی واحد احیای میراث فرهنگی وابسته به بخش امور فرهنگی آستان علوی منتشر شد.

حجت الاسلام وضاح الظالمی سردبیر مجله مخطوطاتنا در این رابطه اظهار داشت: این نشریه به صورت تخصصی به میراث فرهنگی مکتوب جهان تشیع می پردازد ودر هر شماره مقالات وپژوهشهایی پیرامون تحقیق وفهرست نویسی نسخ خطی در این مجله منتشر می شود.

وی افزود: در این شماره چند مقاله از کارشناسان تحقیق نسخ خطی آستان علوی منتشر شده وپس از اتمام مراحل طراحی تعداد 300 نسخه از این شماره به چاپ رسیده ودر نمایشگاه دائمی کتاب مقابل باب القبله در اختیار علاقمندان ومحققان گرامی قرار گرفته است.

شماره ششم مجله تخصصى (مخطوطاتنا) از سوى بخش امور فرهنگی آستان منتشر شد.
January / 13 / 2018
تعداد بازديد : 363
چاپ خبر