تصاويرى از مرقد نورانى حضرت أميرالمؤمنين (ع) در شبهاى سوگ شهادتش

هزاران زائر دلشیفته ايام و شبهای سوگواری شهادت حضرت امیرالمؤمنين (ع) را در جوار بارگاه مطهرش سپری می کنند.

 

تصاويرى از مرقد نورانى حضرت أميرالمؤمنين (ع) در شبهاى سوگ شهادتش
June / 15 / 2017
تعداد بازديد : 574
چاپ خبر