مشاركت آستان علوى در پروژه ساماندهى پست برق منطقه (النداء) شهر نجف

آستان قدس علوى جهت ساماندهى وراه اندازى به موقع پست برق منطقه (النداء) در شهر نجف با اداره كل برق استان نجف همكارى مى كند.

به گزارش واحد اطلاع رسانی آستان علوی در ادامه انجام پروژه های خدماتی آستان علوی وبه منظور راه اندازى به موقع پست برق منطقه (النداء) و تامين برق مورد نياز حرم مطهر و بافت قديمى شهر پروژه ساماندهی این پست با همکاری مشترک آستان علوی و اداره کل برق استان نجف انجام می شود.

حجت الاسلام سید نزار حبل المتین تولیت آستان علوی در این رابطه عنوان کرد: به منظور تامین برق مورد نیاز در حرم مطهر وفضای اطراف آستان علوی راهکارهای مختلفی را در پیش گرفته و یکی از آنها همکاری با اداره برق استان نجف وپشتیبانی از پروژه های برق وساماندهی تاسیسات برق رسانی شهر می باشد ودر این راستا در پروژه ساماندهی وراه اندازی پست برق منطقه النداء با اين اداره همكارى مى كنيم.

توليت آستان افزود: با توجه به نقص بودجه و عدم پشتیبانی مالی کافی این پروژه با تاخیر مواجه شده و آستان جهت اتمام هر چه سریعتر این پروژه با اداره برق همکاری های لازم را انجام می دهد.

مشاركت آستان علوى در پروژه ساماندهى پست برق منطقه (النداء) شهر نجف
July / 23 / 2017
تعداد بازديد : 483
چاپ خبر