• Sorgens tecken spreds i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)
  February / 16 / 2018
  Besöksantal : 11
  Sorgens tecken spreds i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)

  Alla personal i den helig helgedomen av imam Ali, den ledaren för troende (frid vare med honom) förberedde sig för att förberedde sig för att tjäna besökarna som kommer att återuppliva martyrskapets årsdag av Fatima AlZahra (frid vare med honom).

 • Avdelning för religiösa frågor fortsätter dess verksamheter
  February / 15 / 2018
  Besöksantal : 10
  Avdelning för religiösa frågor fortsätter dess verksamheter

  Avdelning för religiösa frågor vid den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) fortsätter utföra dess program som är kompletterande kurser för lärare vilka kommer från olika akademiska och utbildningsinstitutioner i Irak, där dess program innehöll religiösa och rättvetenskapliga och moraliska och ideologiska föreläsningar och biografi av Ahlul Bayt (frid vare med dem).

 • Ett antal av irakiska delegationer besökte den heliga helgedomen av Imam Ali (as)
  February / 14 / 2018
  Besöksantal : 9
  Ett antal av irakiska delegationer besökte den heliga helgedomen av Imam Ali (as)

  Avdelning för kvinnors frågor i den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) mottog ett antal av irakiska kvinnor som besökte den heliga helgedomen av imam Ali (as), där dess program innehöll religiösa och rättvetenskapliga och moraliska och ideologiska föreläsningar och biografi av Ahlul Bayt (frid vare med dem).

 • Kommitté av vägledning och mobilisering besökte krigare i område av Tuz Khurmatu
  February / 13 / 2018
  Besöksantal : 24
  Kommitté av vägledning och mobilisering besökte krigare i område av Tuz Khurmatu

  Kommitté av vägledning och mobilisering i den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) inspekterade krigare som krigade mot terrorister av Daash i område av Tuz Khurmatu, och erbjöd sanitära och logistiska och materiella stöd för dem, och att kommittén tackade krigare på grund av deras tålamod och uppoffringar och hjältemod mot fiender.

 • Svarkommitté om religiösa frågor fortsätter dess verksamheter
  February / 12 / 2018
  Besöksantal : 16
  Svarkommitté om religiösa frågor fortsätter dess verksamheter

  Svarkommitté om religiösa frågor i den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) fortsätter dess arbete för att tillhandahålla dagliga tjänster till besökarna som behöver svaren om religiösa, sociala och allmänna frågor vilka är befintliga i dagliga livet.

 • Avdelning för religiösa frågor fortsätter dess verksamheter
  February / 11 / 2018
  Besöksantal : 16
  Avdelning för religiösa frågor fortsätter dess verksamheter

  Avdelning för religiösa frågor vid den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) utförde ett program som hette den tredje kulturella kommunikations läger som innehöll religiösa och rättvetenskapliga och moraliska och ideologiska föreläsningar och biografi av Ahlul Bayt (frid vare med dem), och detta var i närvaro av en grupp av universitetsprofessorer och med deltagande av universitetsstudenter från olika irakiska universiteten.

 • Avdelning för religiösa mottog främmande besökarna
  February / 10 / 2018
  Besöksantal : 19
  Avdelning för religiösa mottog främmande besökarna

  Avdelning för religiösa frågor vid den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) mottog främmande besökarna som kom för att återuppliva martyrskapets årsdag av Fatima AlZahraa (frid vare med henne), där denna avdelning fortsätter utföra program av den främmande besökaren som innehåller religiösa och rättvetenskapliga och moraliska och ideologiska föreläsningar och biografi av Ahlul Bayt (frid vare med dem).

 • En predikant av fredagsbön från stad av Tikrit besökte den heliga helgedomen av Imam Ali (as)
  February / 9 / 2018
  Besöksantal : 5
  En predikant av fredagsbön från stad av Tikrit besökte den heliga helgedomen av Imam Ali (as)

  Mohammed Hassan Razouki, medlem i förvaltningskommitté av den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) mottog Khamis Al-Azzawi, predikant av fredagsbön från stad av Tikrit och hans medföljande delegation, där han sade: "att Imam Ali (frid vara med honom) är ett ljus för den islamiska nationen på olika språk och sekter, och vi kom för att delta i den koraniska konkurrensen för universiteten, och sedan gick vi i en turné till heliga och historiska och arkeologiska platser i den heliga helgedomen, och vi uttryckte våra beundran för dessa platser".

 • Kommitté av vägledning och mobilisering besökte krigare i den syriska gränsen
  February / 8 / 2018
  Besöksantal : 6
  Kommitté av vägledning och mobilisering besökte krigare i den syriska gränsen

  Kommitté av vägledning och mobilisering i den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) inspekterade krigare som krigade mot terrorister av Daash i den syriska gränsen, och erbjöd sanitära och logistiska och materiella stöd för dem, och att kommittén tackade krigare på grund av deras tålamod och uppoffringar och hjältemod mot fiender.

 • Bibliotek av AlRawdah AlHaydariyah tillade tusentals av publikationer
  February / 7 / 2018
  Besöksantal : 7
  Bibliotek av AlRawdah AlHaydariyah tillade tusentals av publikationer

  Bibliotek av AlRawdah AlHaydariyah i den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) utförde publikationer, universitetsprojekt, och mer än 15 vetenskapliga encyklopedier under år 2017.  

1 2 3 4 ... 65 Nästa