• Den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (as) öppnade den tredje fasen av byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as)
  March / 19 / 2017
  Besöksantal : 23
  Den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (as) öppnade den tredje fasen av byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as)

  AlSayyed Nizar Hashim Hablul Matin, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen invigde dyrkans del i byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as) framför besökare som kom till den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) för att fira i födelse av Fatima AlZahra, det ädla föredömet för alla kvinnor i alla världar (frid vare med henne).

 • Dar Abu Talib (as) utförde en stor grupp av affischer
  March / 19 / 2017
  Besöksantal : 21
  Dar Abu Talib (as) utförde en stor grupp av affischer

  Dar Abu Talib (as) för tryckning vid den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) deltog i den internationella bokmässan i den heliga Najaf genom att genomföra en stor grupp av affischer som hade en inverkan på dess framgång.    

 • Ombud av FN: s uppdrag i Irak besökte den heliga helgedomen av Imam Ali (as)
  March / 18 / 2017
  Besöksantal : 22
  Ombud av FN: s uppdrag i Irak besökte den heliga helgedomen av Imam Ali (as)

  Georgi Posten, FN: s ställföreträdande generalsekreteraren för politiska frågor i Irak uttryckte sin glädje att besöka den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom), och han sade att: "den heliga helgedomen och alla heliga platser för alla religioner har en stor roll i människornas närhet eftersom dess budskap är enda som följas av troende, och jag understryker att fredsbudskap av AlSayyed Ali AlSistani, den högsta religiösa ledaren överensstämmer med FN: s fredsbudskap som uppmanar fred och enighet i Irak".  

 • Mediaavdelning utförde en dokumentärfilm om Maitham AlTamar (r)
  March / 17 / 2017
  Besöksantal : 19
  Mediaavdelning utförde en dokumentärfilm om Maitham AlTamar (r)

  Mediaavdelning i den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) genomförde en dokumentärfilm om det nya heliga fönstret till Maitham AlTamar (Allah välsigna hans själ) som öppnades i fredags, sjuttonde mars 2017, där det är i samband med födelse av Fatima AlZahra, det ädla föredömet för alla kvinnor i alla världar (frid vare med henne).    

 • Den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (as) mötte med iranska konsuln
  March / 16 / 2017
  Besöksantal : 14
  Den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (as) mötte med iranska konsuln

  AlSayyed Nizar Hashim Hablul Matin, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen mottog Abdul Rahim Sadati, den iranska konsuln i den heliga Najaf, och det var i närvaro av Ali AlAmeri, förvaltare av avdelning för offentliga relationer, där de diskuterade om gemensamma samarbetet och nuvarande och framtida serviceplaner för att tillhandahålla tjänster till våra kära besökare.

 • Den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (as) förberedde den tredje fasen av byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as)
  March / 16 / 2017
  Besöksantal : 14
  Den generalsekreteraren till den heliga helgedomen av imam Ali (as) förberedde den tredje fasen av byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as)

  AlSayyed Nizar Hashim Hablul Matin, den generalsekreteraren till den heliga helgedomen deltog i en rengörings kampanj med personal av den heliga helgedomen för att inviga dyrkans del i byggnadskomplex av Fatima AlZahra (as) för kära besökare som kommer att besöka den heliga helgedomen av Imam Ali (as) i födelse av Fatima AlZahra, det ädla föredömet för alla kvinnor i alla världar (as).  

 • En kulturell konferens i den internationella bokmässan i den heliga Najaf
  March / 15 / 2017
  Besöksantal : 15
  En kulturell konferens i den internationella bokmässan i den heliga Najaf

  Avdelning för intellektuella och kulturella frågor i den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) inrättade en kulturell konferens i den internationella bokmässan som var om sociala nätverkssajter, och det var i närvaro av ett antal tänkare och akademiker.

 • En delegation från den heliga helgedomen av Imam Ali (as) besökte ett bibliotek av AlRumaitha
  March / 14 / 2017
  Besöksantal : 17
  En delegation från den heliga helgedomen av Imam Ali (as) besökte ett bibliotek av AlRumaitha

  Mediaavdelning i den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) besökte det offentliga biblioteket i stad av AlRumaitha för att se om dess svårigheter och hinder som hindrar bibliotekets utveckling, där biblioteket behöver källor och böcker i olika ämne, så för allt detta krävde bibliotekarie från det generalsekretariatet till den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) att ge logistiskt och moraliskt stöd till biblioteket.      

 • Ameer Al-Mumineen (as) centrum för översättning deltog i en internationell bokmässa
  March / 13 / 2017
  Besöksantal : 24
  Ameer Al-Mumineen (as) centrum för översättning deltog i en internationell bokmässa

  Ameer Al-Mumineen (as) centrum för översättning vid avdelning för intellektuella och kulturella frågor i den heliga helgedomen av Imam Ali (as) deltog med olika böcker och publikationer i en internationell bokmässa som inrättades av det generalsekretariatet till den heliga helgedomen av imam Ali (as) i den heliga Najaf.

 • En delegation från den heliga helgedomen av Imam Ali (as) deltog i en internationell presskonferens
  March / 13 / 2017
  Besöksantal : 16
  En delegation från den heliga helgedomen av Imam Ali (as) deltog i en internationell presskonferens

  Khalid Hadi Shanon, den ställföreträdande generalsekreteraren representerade det generalsekretariatet till den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) genom att deltaga i den internationella presskonferensen i sponsring av det generalsekretariatet till den heliga helgedomen av Imam AlHussain (frid vare med honom), där det var i närvaro av religiösa sunnitiska forskare, och kristna sekten, och ett antal av journalister från Indien, Storbritannien och Irak.  

1 2 3 4 ... 35 Nästa