Kontinuerliga arbete i avdelning för tjänsters frågor

Kadrer av avdelning för tjänsters frågor arbetar i oavbruten för att tjäna besökarna som besöker Imam Ali, den ledaren för troende (frid vare med honom) under hela året.

Kontinuerliga arbete i avdelning för tjänsters frågor
August / 8 / 2017
Besöksantal : 261
Skriv ut den här nyheten