Avdelning för religiösa frågor kommunicerar med olika delar av samhället

Avdelning för religiösa frågor i den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) kommunicerar med olika delar av samhället inom och utanför Irak och det är genom sociala medier såsom (Whatsapp, Facebook, Talegram) och andra tekniska hjälpmedel som är tillgängliga för att svara på religiösa och rättsvetenskapliga frågor.

 

Avdelning för religiösa frågor kommunicerar med olika delar av samhället
August / 10 / 2017
Besöksantal : 291
Skriv ut den här nyheten