Digitala biblioteket tillade viktiga böcker

Digitala biblioteket i avdelning för intellektuella och kulturella frågor vid den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) tillade mer än 14 tusen av viktiga böcker och klassificerade mer än 15 tusen av digitala böcker under detta år.

 

Digitala biblioteket tillade viktiga böcker
August / 11 / 2017
Besöksantal : 263
Skriv ut den här nyheten