Förvaltning av den heliga helgedomen av imam Ali (as) kommer att dela ut en grupp av hus för personal

Förvaltning av den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) förbereder sig att distribuera 25 hus av bostadsprojekt av Qanbar för personal som arbetar i den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom), och detta kommer att sammanfalla med firande av Eid AlGhadeer.

http://www.imamali-a.com/files/files/

http://www.imamali-a.com/files/files/

http://www.imamali-a.com/files/files/

 

 

Förvaltning av den heliga helgedomen av imam Ali (as) kommer att dela ut en grupp av hus för personal
September / 6 / 2017
Besöksantal : 386
Skriv ut den här nyheten