Mediaavdelning kommunicerar med olika akademiska institutioner

Yttre kommunikationens enhet i mediaavdelning vid den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) utförde kommunikationsprogram med olika akademiska, intellektuella, kulturella och vetenskapliga institutioner i hela Irak för att bygga samarbetets broar och stärka relationer i vetenskapliga aspekterna.

 

 

Mediaavdelning kommunicerar med olika akademiska institutioner
October / 5 / 2017
Besöksantal : 333
Skriv ut den här nyheten