En begravningsceremoni för den franska Marie Pierre Falkman i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)

Förvaltningskommitté av den heliga helgedomen av Imam Ali (as) etablerade en begravningsceremoni för den franska Marie Pierre Falkman som kallas (Maryam Abu AlDahab) som rekommenderade att överföra hennes kropp från Paris och begravde henne i Najaf i en Husseiniya som ligger på väg av (O Hussain) vid pelare (172).

Där Marie föddes i en katolsk familj i 1952, som konverterade till islam i arton år gammal, och sedan omvandlade hon till Shiism. Hon hade en viktig roll genom att belysa den systematiska folkmord till anhängare av Ahlul Bayt (frid vare med dem) i Pakistan på grund av religiös extremism .

Han studerade statsvetenskap i Paris och arbetade som forskare och professor vid institution för orientaliska språk och civilisationer i Paris, och hon specialiserade sig på studier av sunniska-shiitiska relationerna i Pakistan och Afghanistan, och besökte den heliga Najaf flera gånger för att besöka den heliga helgedomen av Imam Ali, den ledaren för troende (frid vare med honom), och träffade med ett antal av högsta religiösa ledarna i stad av vetenskap och forskare.

En begravningsceremoni för den franska Marie Pierre Falkman i den heliga helgedomen av Imam Ali (as)
November / 8 / 2017
Besöksantal : 616
Skriv ut den här nyheten