Kommitté av vägledning och mobilisering öppnade dess utställning

Kommitté av vägledning och mobilisering i den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) invigde dess årliga utställning som ligger i väg mellan Najaf och Karbala (väg av O Hussain), där det visades arbete och verksamheter till professorer och studenter i Hawza på slagfälten och deras logistiska stöd till krigare och fördrivna människorna, och denna utställning innehöll om affischer och fotografier och film som uppskattades av besökare av arbaeen av Imam AlHussain (frid vare med honom). Å andra sidan, började denna Kommitté upprätta en stor bildskärm bredvid den heliga helgedomen av Imamer AlKadhim och AlJawad (as) för att visa dokumentära filmerna till vetenskapsmän i Hawza som kämpar på slagfälten.

Kommitté av vägledning och mobilisering öppnade dess utställning
November / 11 / 2017
Besöksantal : 529
Skriv ut den här nyheten