Avdelning av tekniska frågor avslutar sina förberedelser på grund av martyrskapets årsdag av Profeten Mohammed (s)

Personal av tekniska avdelning i den heliga helgedomen av Imam Ali (as) avslutade sina förberedelser för att motta besökare som kommer att besöka den heliga helgedomen av Imam Ali (as) för att återuppliva martyrskapets årsdag av Profeten Mohammed (må Allah välsigna honom och hans familj).

Avdelning av tekniska frågor avslutar sina förberedelser på grund av martyrskapets årsdag av Profeten Mohammed (s)
November / 12 / 2017
Besöksantal : 439
Skriv ut den här nyheten