Kommitté av vägledning och mobilisering besökte krigare i stad av Tikrit

Kommitté av vägledning och mobilisering i den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) inspekterade modiga krigare som är i stad av Tikrit, och överförde hälsningar och bud från den högsta religiösa ledaren till dem, och sedan erbjöd de sanitära och logistiska och materiella stöd för dem, och att kommittén tackade krigare på grund av deras tålamod och uppoffringar och hjältemod mot fiender.

 

Kommitté av vägledning och mobilisering besökte krigare i stad av Tikrit
December / 31 / 2017
Besöksantal : 341
Skriv ut den här nyheten