Förvaltningskommitté av den heliga helgedomen av Imam Ali (as) fortsätter dess verksamheter

Förvaltningskommitté av den heliga helgedomen av Imam Ali (frid vare med honom) befordrade mer än (300) fördrivna familjer till sina bostadsområden som befriades av den irakiska armén och den folkliga mobiliseringen från terrorister av Daash.

 

Förvaltningskommitté av den heliga helgedomen av Imam Ali (as) fortsätter dess verksamheter
January / 3 / 2018
Besöksantal : 317
Skriv ut den här nyheten