Avdelning för religiösa frågor avslutade dess program för personal

Avdelning för religiösa frågor i den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) fullbordade dess kurser för personal som arbetar i den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom), där dess kurser innehöll religiösa och rättvetenskapliga och moraliska och ideologiska föreläsningar och biografi av Ahlul Bayt (frid vare med dem).

Avdelning för religiösa frågor avslutade dess program för personal
May / 13 / 2018
Besöksantal : 217
Skriv ut den här nyheten