Avdelning för religiösa frågor annonserade om dess nya program

Avdelning för religiösa frågor vid den heliga helgedomen av imam Ali (frid vare med honom) annonserade om ett särskilt program om månad av den heliga Ramadan, och att detta program innehåller läsning av den heliga koranen.

Avdelning för religiösa frågor annonserade om dess nya program
May / 15 / 2018
Besöksantal : 246
Skriv ut den här nyheten