Besökarna strömmade till den heliga helgedomen för att erbjuda kondoleanser till Imam Ali (frid vare med honom) i martyrskapets årsdag av den ädla profeten (må Allah välsigna honom och hans familj).