مراسم رونمایی از ضریح جدید آرامگاه میثم تمار (صحابی وارسته حضرت علی (ع) ) اسفند1395ش

 

March / 19 / 2017