اقامه نماز صبح وسخنرانی تولیت آستان علوی به مناسبت رحلت جانسوز امیرمؤمنان (ع) در صبح روز شهادتش_رمضان1396ش

 

June / 17 / 2017