اختتامیه محفل ترتیل خوانی کلام الله مجید در سحرگاهان ماه مبارک رمضان1396ش

 

June / 25 / 2017